อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้ง (กปน.)

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 นายสุขประเสริฐชัย ไชยวงค์ รองปลัดอบต.ห้วยยางขาม รักษาราชการแทนปลัดอบต.ห้วยยางขาม ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยางขาม และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.ห้วยยางขาม จัดอบรมตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขามและนายกอบต.ห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมสโมสรม่อนหินเขียว ที่ทำการอบต.ห้วยยางขาม โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น จำนวน 1 หน่วยเลือกตั้ง วิทยากรได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกทูล จักรคำ ปลัดเทศบาลตำบลจุน นายณธพรหม วงศ์ราษฎร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ และพันจ่าเอกณัฐวุฒิ สักลอ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลหงส์หิน #งานเลือกตั้ง #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

คลิกชมภาพ>>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=huayyangkham&set=a.4464933006934716

ดูน้อยลง