E-Service ยื่นแบบคำร้อง

บริการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ครบทุกงานบริการประชาชน


ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์
    1. กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
    2. ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
    3. ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล
              4. คู่มือการให้บริการ Traffy Fondue

คู่มือ-Traffy-Fondue.pdf (40 downloads )

 

ติดต่อเรา