E-Service ยื่นแบบคำร้อง

บริการยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ครบทุกงานบริการประชาชน


ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์
    1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
    2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
    3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

 

ติดต่อเรา