#ซุ้มส่องนกยูง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ร่วมกับนายหลักชัย บุดดีคำ ผู้ใหญ่บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยรองนายกฯ ผู้ช่วยฯ ส.อบต. และคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทำซุ้มส่องนกยูงบริเวณข่วงนกยูงอ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม ตามโครงการจัดทำแปลงพืช อาหารสัตว์และข่วงนกยูง เพื่อขานรับนโยบาย “เมืองนกยูง” ของจังหวัดพะเยา แล้วในวันที่ 14 ตุลาคม จะได้จัดทำซุ้มต่อโดยการมุงในส่วนหลังคาต่อไป #งานส่งเสริมการท่องเที่ยว #งานประชาสัมพันธ์

Scroll Up