ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานเกษตร

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานเกษตร #งานบุคคล #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up