โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20เมษายน2567-6พฤษภาคม2567 ณ วัดพระธาตุขิงแกง

โดยนายสมคิด คิดดี  นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค และ มอบผ้าไตรจีวร ในวันที่ 20 เมษายน 2567
และ นายกันตภณ บัวตูม รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เข้าร่วมพิธีลาสิกขา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567

 

ติดต่อเรา