แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ-พ.ศ.2566-2570.pdf (74 downloads )
  2. แผนปฏิบัติป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2567-ส่วนที่-1.pdf (67 downloads )
  3. ระยะเวลาดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต.pdf (63 downloads )

 

 

ชื่อเรื่องคำอธิบายSizeHitsวันที่เพิ่มDownload
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องที่ ปี 25667.13 MB17410-04-2024 DownloadPreview
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นไดอันคำนวณเป้นเงินได้404.59 KB8710-04-2024 DownloadPreview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้อ14.27 MB4922-04-2024 DownloadPreview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2565-2568) ไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน2.45 MB5022-04-2024 DownloadPreview
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับดุณธรรมและความโปร่งใส_opt13.80 MB5122-04-2024 DownloadPreview
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุริตสี่ปี-พ.ศ.2565-2568687.86 KB4922-04-2024 DownloadPreview
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2565-2568)193.39 KB4922-04-2024 DownloadPreview
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)384.73 KB5122-04-2024 DownloadPreview
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2561-2564711.31 KB4722-04-2024 DownloadPreview
แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริตสี่ปี-แก้ไขเพิ่มเติม-63-1111.19 KB2322-04-2024 DownloadPreview
รายงานผลแผนปปช.-63-6-เดือนแรก-127.80 KB2322-04-2024 DownloadPreview

 

ติดต่อเรา