หลักเกณท์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 


1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร


2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


3. การพัฒนาบุคลากร