หลักเกณท์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร


2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร


3. การพัฒนาบุคลากรติดต่อเรา