แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดพะเยา

เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ นายกันตภณ บัวตูม รองนายกอบต.ห้วยยางขาม
ร่วมประชุมกับส่วนราชการจังหวัดพะเยาเพื่อลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวสวนลำไย ตำบลห้วยยางขาม อ.จุน จากสถานการณ์ภัยแล้ง นำโดย นายบำรุง สังข์ขาว รอง ผวจ. นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัด นายยศกร สุขสอาด ปภ.จังหวัด นายศรี ชัยทน อุตุนิยมวิทยาจังหวัด ร่วมวางแผนการบริหารจัดการ นำรถบรรทุกน้ำมารดต้นลำไยเพื่อลดความเสียหายจากภาวะแล้ง มีนายอำเภอจุน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวสวนมาช่วยกัน ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำจาก มทบ.34 จำนวน 2 คัน อยู่ให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย มีเกษตรกรประสบภัยรุนแรง ม.5 จำนวน 13 ราย พื้นทึ่ 56 ไร่ ทั้งนี้ใช้งบประมาณในเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงจาก อบต.ห้วยยางขาม สนับสนุน ในเบื้องต้นได้ให้เกษตรกรตัดแต่งกิ่งเพื่อลดการคายน้ำ ให้น้ำและคลุมโคน ด้วยฟางข้าว ในโอกาสต่อไปต้องสร้างถังสำรองน้ำไว้ใช้ในสวนเนื่องจากวิกฤตแล้งจะรุนแรงขึ้นทุกปี ทางกำนันขอให้ราชการมาแนะนำการปลูกพืชคลุมดิน เช่น ถั่วบราซิล หรือหญ้าแฝก ในสวนลำไย ในระยะยาวควรต้องมีการขุดลอกอ่างเก็บน้ำให้ลึกขึ้น เป็นต้น โดยในวันนี้ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบรุนแรง จำนวน 6 ราย

 

ติดต่อเรา