ร่วมสำรวจพื้นที่ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หมู่ 3 นายหลักชัย บุดดีคำ ผญบ.หมู่ 3 ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.ห้วยยางขาม นำคณะเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน
ออกสำรวจพื้นที่ที่จะทำฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งให้กับเกษตรกร ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยยางขาม และห้วยลึก ผลปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยดี

ติดต่อเรา