ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2567

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางยุพิน พรหมเสน ประธานสภาอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม และหัวหน้าส่วนราชการอบต.ห้วยยางขาม เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน 20 คน

 

จบ

ติดต่อเรา