ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ นายพล นาโก รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณสำหรับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป จัดขึ้นโดยกองสาธารณสุขแและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ รพ.สต. กำนันตำบลห้วยยางขาม และอบต.ห้วยยางขาม

ติดต่อเรา