ประกาศ อบต.ห้วยยางขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ อบต.ห้วยยางขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง #งานบริหารงานบุคคล #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา