นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยางขาม ศึกษาดูงาน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม นำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยางขาม เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รวมจำนวน กว่า 80 คน (ภาพโดย เลขาฯ ปรารถนา จันทร์แสง)

ติดต่อเรา