ทำลายบัตรเลือกตั้งตามกำหนดเวลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้ง จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม และนายกอบต.ห้วยยางขาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากครบกำหนดเวลา ตามที่กกต.กำหนด มีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 5 คน

 

ติดต่อเรา