ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนสติในการขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เตือนสติในการขับรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนทางหลวง หมายเลข 1021 จำนวน 7 จุด ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี มีผู้ดำเนินการ 3 คน

ติดต่อเรา