กีฬาจุนเชื่อมใจ ประจำปี 2566

เมื่อวันเสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลูกจ้าง เข้าร่วมกีฬา “จุนเชื่อมใจ ครั้งที่ 24 หงส์หินเกมส์”  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหงส์หิน ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา  โดย อบต.ห้วยยางขาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาประเภทเปตองชาย และเปตองหญิง #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  #งานประชาสัมพันธ์

 

ติดต่อเรา