การควบคุมและตรวจสอบภายใน

ชื่อเรื่องคำอธิบายSizeHitsวันที่เพิ่มDownload
กฎบัตร-673.65 MB4822-04-2024 DownloadPreview
แบบ-ปค.1789.29 KB4722-04-2024 DownloadPreview
แบบ-ปค.41.13 MB4522-04-2024 DownloadPreview
แบบ-ปค.55.34 MB4822-04-2024 DownloadPreview
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน12.71 MB4822-04-2024 DownloadPreview
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256627.14 MB4722-04-2024 DownloadPreview
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนita306.12 MB4622-04-2024 DownloadPreview
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกียวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ.2567ita306.12 MB5318-04-2024 DownloadPreview
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)ita311.50 MB5318-04-2024 DownloadPreview
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566ita311.50 MB4622-04-2024 DownloadPreview

 

 

ติดต่อเรา