โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ตำบลห้วยยางขาม ร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ร่วมกันพัฒนาถนนสองข้างทาง หมายเลข พย 1021 จุน – เชียงคำ ตั้งแต่ บ้านหัวขัว ถึง บ้านห้วยเกี๋ยง ระยะทาง 8 กิโลเมตร ด้วยการเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ใบหญ้า ให้สะอาดตา น่ามอง ต่อไป

Facebook Comments

Scroll Up