โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนบ้านห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ร่วมกันปลูกต้นไม้และดอกไม้ ตามโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ดินสาธารณะข้างวัดห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ซึ่งจะได้มีการพัฒนา ตกแต่ง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ประกอบกิจกรรมต่างๆ และออกกำลังกาย ของประชาชน ต่อไป

ชมภาพ คลิก>>>https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2291757847585587

Facebook Comments

Scroll Up