โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้ปลูกพืช

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม ได้มอบหมายให้ จ่าสิบเอกสว่าง ธนะวงค์ รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงสุกรและเกษตรกรผู้ปลูกพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาอบต.ห้วยยางขาม และจะมีการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยยางขาม

#งานเกษตร #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up