โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม

อวันศูกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ภายใต้โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม นายสมคิด คิดดี นายกอบบต.ห้วยยางขาม จึงสั่งการให้พนักงานจ้างอบต.ห้วยยางขาม ร่วมกันสร้างซุ้มปลูกผักสวนครัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม เพื่อให้โครงการดำเนินไปด้วยความสมบูรณ์ มีผู้ร่วมปฏิบัติงาน จำนวน 6 คน

 

ติดต่อเรา