ที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท/โฮมเสตย์

ที่พักในเขตตำบลห้วยยางขาม

1.บ้านเพื่อนคาเฟ่ แอนด์โฮมสเตย์    

ตั้งอยู่บ้านห้วยยางขาม หมู่ที่ 2 ต.ห้วยยางขาม  ซอย 1   ถนนสาย จุน – เชียงคำ  หมายเลข 1021
เป็นบ้านพักสไตล์โมเดิร์น จำนวน 3 หลัง   ตกแต่งต่างสไตล์     มีร้านกาแฟ เครื่องดื่มและอาหาร  บริการ

ติดต่อเรา