ตลาด

ตลาดในเขตตำบลห้วยยางขาม  เป็นตลาดเอกชน  จำนวน 2 แห่ง

1.ตลาดบ้านห้วยยางขาม     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยยางขาม ถนนสายจุน – เชียงคำ  

จำหน่ายอาหาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า เครื่องครัว และสินค้าจิปาถะ

 

2. ตลาดบ้านปงสนุก    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยยางขาม ถนนสาย จุน – เชียงราย 

จำหน่ายอาหาร เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า เครื่องครัว และสินค้าจิปาถะ

ติดต่อเรา