ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

666 หมู่ที่6 ตำบลห้วยยางขาม 
อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
56150
โทร.0-5442-0676
Email: [email protected]