สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้นายธีร์ธวัช ปิงสุแสน รองนายกอบต.ห้วยยางขาม นำพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ร่วมกันก่อสร้างสนามเด็กเล่น ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยยางขาม โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งดำเนินการโดย #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม #งานประชาสัมพันธ์ #adminอ๋า

คลิกชมภาพ>>> https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2340431546051550

Scroll Up