ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลห้วยยางขาม พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอจุน ในการนี้ เรืออากาศตรีอดุลย์ พรหมวาทย์ นายอำเภอจุน เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท รับการถวายพระพรชัยมงคล โดยพสกนิกรชาวไทย   คลิกชมภาพฉบับเต็ม >>>

https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2153058801455493

Scroll Up