พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม นำพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจุน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในการนี้ นางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอจุน เป็นประธานในพิธี #งานรัฐพิธี #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ 

ติดต่อเรา