ปรับปรุงบ่อขยะ

  • เมื่อระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับกองช่าง ประสานผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงบ่อขยะตำบลห้วยยางขามให้มีความพร้อมในการใช้งาน ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยดี ภาพโดย…บอส กิตติพงษ์

 

ติดต่อเรา