ประชุมเชิงปฏิบัติการ สุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว

เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ นายกันตภณ บัวตูม รองนายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในระดับจังหวัด ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จัดโดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

ติดต่อเรา