ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง #งานบุคคล #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา