ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขาม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562 ประจำปี 2567

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขาม เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ 2562 ประจำปี 2567

ติดต่อเรา