ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

Scroll Up