ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานเกษตร #งานบุคคล #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up