ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขามและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม #งานเลือกตั้ง #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์\