ปฏิบัติการล้างและทำความสะอาดตลาดในพื้นที่

เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและสำนักปลัด นำรถบรรทุกน้ำออกปฏิบัติการล้างและทำความสะอาดตลาดในเขตตำบลห้วยยางขามจำนวน 2 แห่ง มีผู้ปฏิบัติงานจำนวน 8 คน

 

ติดต่อเรา