ทดลองก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม ผู้ใหญ่บ้านดงเคียนหเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม ผู้ใหญ่บ้านดงเคียนหมู่ที่ 3 และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านดงเคียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ร่วมกันทดลองก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า และป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยยางขาม โดยจะดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างฝายที่ได้ประชาชนสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ กล่าวคือ วันที่ 13 กันยายน 2563 ทำฝายฯ อ่างห้วยยางขาม ม.3 จำนวน 50 จุด วันที่ 14 กันยายน 2563 ทำฝายฯ อ่างห้วยคอกหมู ม.2 จำนวน 30 จุด วันที่ 15 กันยายน 2563 ทำฝายฯ บริเวณ ห้วยโป่ง ม.3 และเก็บตก บางจุดที่ยังไม่เสร็จ ภาพโดย…ดิลก สุนันต๊ะ / จิตรลดา จันแสง #งานประชาสัมพันธ์มู่ที่ 3 และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านดงเคียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ร่วมกันทดลองก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า และป้อเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม ผู้ใหญ่บ้านดงเคียนหมู่ที่ 3 และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านดงเคียน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ร่วมกันทดลองก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผืนป่า และป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยยางขาม โดยจะดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างฝายที่ได้ประชาชนสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ กล่าวคือ วันที่ 13 กันยายน 2563 ทำฝายฯ อ่างห้วยยางขาม ม.3 จำนวน 50 จุด วันที่ 14 กันยายน 2563 ทำฝายฯ อ่างห้วยคอกหมู ม.2 จำนวน 30 จุด วันที่ 15 กันยายน 2563 ทำฝายฯ บริเวณ ห้วยโป่ง ม.3 และเก็บตก บางจุดที่ยังไม่เสร็จ ภาพโดย…ดิลก สุนันต๊ะ / จิตรลดา จันแสง #งานประชาสัมพันธ์งกันแก้ไขปัญหาน้ำ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำห้วยยางขาม โดยจะดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างฝายที่ได้ประชาชนสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้ กล่าวคือ วันที่ 13 กันยายน 2563 ทำฝายฯ อ่างห้วยยางขาม ม.3 จำนวน 50 จุด วันที่ 14 กันยายน 2563 ทำฝายฯ อ่างห้วยคอกหมู ม.2 จำนวน 30 จุด วันที่ 15 กันยายน 2563 ทำฝายฯ บริเวณ ห้วยโป่ง ม.3 และเก็บตก บางจุดที่ยังไม่เสร็จ ภาพโดย…ดิลก สุนันต๊ะ / จิตรลดา จันแสง #งานประชาสัมพันธ์
คลิกชมภาพ >>>
Scroll Up