ตรวจสอบการวางผังตั้งแบบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.7

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้พนักงานกองช่างนำคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกพื้นที่โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหัวขัว หมู่ 7 เพื่อตรวจความเรียบร้อยของการก่อสร้าง ในส่วนของการวางผังตั้งแบบ ผลการดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยดี มีผู้ปฏิบัติงาน 3 คน

ติดต่อเรา