ตรวจตาจากโรคเบาหวาน

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้อาสาบริบาลตำบลห้วยยางขาม 2 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับ รพ.สต.ห้วยยางขาม รับบริการตรวจตา จากโรคเบาหวาน ณ รพ.สต.ห้วยยางขาม โดยมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก