ข้อมูลผู้บริหาร

นายสมคิด คิดดี
นายกอบต.ห้วยยางขาม
089-5572445
0895572445
นายกันตภณ บัวตูม
รองนายก อบต.ห้วยยางขาม
093-1368665
093-1368665
นายพล นาโก
รองนายกอบต.ห้วยยางขาม
089-2660800
089-2660800
นางปรารถนา จันทร์แสง
เลขานุการนายกอบต.ห้วยยางขาม
063-0677709
063-0677709
ติดต่อเรา