กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่พุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยยางขาม พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (จุดที่ 2 อำเภอจุน) ในการนี้ นางสาวศิรินุช จันทาพูน นายอำเภอจุนเป็นประธานนำขบวน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง ฝ่าท้องถิ่น พสกนิกร สมาชิกอสม. ตำบลห้วยยางขาม ตำบลพระธาตุขิงแกง ตำบลห้วยข้าวก่ำ นักเรียนโรงเรียนจุนวิทยาคม ส่วนราชการอบต.พระธาตุขิงแกง และเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ เข้าร่วมขบวนอย่างล้นหลาม #งานรัฐพิธี #งานประชาสัมพันธ์ #สำนักปลัด

ติดต่อเรา