กำจัดผักตบชวา แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ติดต่อผู้รับจ้างดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำจนก่อให้เกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นบ้านหมู่ที่ 8 /9 และ 10 ต.ห้วยยางขาม หน้าสหกรณ์การเกษตร ศุภนิมิตจุน จำกัด บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 10 ผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย #งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา