การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการของประชนต่อการบริการของอบต.ห้วยยางขาม Live

  • พอใจมาก
    83% 15 / 18
  • พอใจ
    16% 3 / 18
  • ไม่พอใจ
    0% 0 / 18
Scroll Up