2 เมษายน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ