วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

ข้าพระพุทธเจ้า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม


ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ