ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง รับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ชำนาญงาน

ประกาศอบต.ห้วยยางขาม เรื่อง รับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ชำนาญงาน #งานบุคคล #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Scroll Up