โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมปลูกต้นทองอุไร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 วัดห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา และบริเวณสำนักงานอบต.ห้วยยางขาม ในการนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคลอีกด้วย #สำนักปลัด #งานประชาสัมพันธ์ #Adminอ๋า

Facebook Comments

Scroll Up