โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด คิดดี นายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ ที่ทำการอบต.ห้วยยางขาม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565