โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ปี 2563

เมื่อระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม อนุมัติให้สำนักปลัดอบต.ห้วยยางขาม ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำ กลุ่มองค์กรต่างๆขึ้น โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี วนเกษตรเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม จังหวัดฉะเชิงเทรา และ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 42 คน

คลิกชมภาพ>>>https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2714453905315977

Scroll Up