โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักผ้าด้วยโครเชต์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม มอบหมายให้ จ่าสิบเอกสว่าง ธนะววงค์ รองนายกอบต.ห้วยยางขาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการถักผ้าด้วยโครเชต์ แก่กลุ่มแม่บ้านตำบลห้วยยางขาม ณ ห้องประชุมสโมสรม่อนหินเขียว ซึ่งจัดขึ้นโดยกองสวัสดิการสังคม

Scroll Up