โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม อนุมัติให้ #กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการตามโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยางขาม วัดห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 5 ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญา การถ่ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่กลุ่มเยาวชนตำบลห้วยยางขาม ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยางขาม กับกลุ่มเด็กและ เยาวชนตำบลห้วยยางขาม โดยถ่ายทอดกิจ่กรรมการจักสาน ขนมไทยและการตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น  คลิกชมภาพ>>>

https://www.facebook.com/pg/huayyangkham/photos/?tab=album&album_id=2342483892512982

Scroll Up