โครงการถนนสะอาด น่ามอง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร เวียงลอ นายกอบต.ห้วยยางขาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพี่น้องประชาชนตำบลห้วยยางขาม ร่วมกันเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ดายหญ้าและวัชพืช ถนนสายห้วยยางขาม – ปงสนุก ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตามโครงการ”ถนนสะอาด น่ามอง”

ดูภาพข่าว  คลิก  >>>   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1951739424920766&type=1&l=b543e94c27

Facebook Comments

Scroll Up